Μικρό Πράσινο Σημείο Σινιών

Η κρίση των αποβλήτων της Κέρκυρας απέχει από το τέλος: δεν υπάρχει νόμιμος χώρος υγειονομικής ταφής στο νησί και μια προσωρινή λύση αποστολής αποβλήτων από το νησί, στην Κοζάνη στην ηπειρωτική χώρα, συζητείται ακόμα. Η Κέρκυρα παράγει 67.000 τόνους αποβλήτων ετησίως, και είναι αμφίβολο εάν μπορεί να εξαχθεί ο συνολικός όγκος. Τα απόβλητα που θα σταλούν στην Κοζάνη θα επιβαρύνουν με υψηλό κόστος τους δήμους, το οποίοι τελικά θα μεταφερθεί στους φορολογούμενους. Εν μέσω όλων των αναταραχών που έχει προκαλέσει η κακή διαχείριση των αποβλήτων, η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και ευθύνη από μεμονωμένους πολίτες, επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες συνολικά είχε ορισμένα ουσιαστικά θετικά αποτελέσματα τα τελευταία δύο χρόνια. Πάνω από οτιδήποτε άλλο, η αλλαγή έχει προέλθει από πρωτοβουλίες πολιτών και κοινοτήτων που δημιουργούν και διαχειρίζονται τις δικές τους λεγόμενεςπράσινες γωνιές“.

Οιπράσινες γωνιέςτης Κέρκυρας είναι σημεία που διαχειρίζονται οι κοινότητες, όπου οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις φέρνουν οικειοθελώς τα ανακυκλώσιμα απόβλητά τους καθαρά και διαχωρισμένα ανά υλικό. Αυτό γίνεται για να διασφαλίζεται ότι τα υλικά δεν θα ακολουθήσουν τη συνήθη διαδρομή που πιθανότατα θα κατέληγε σε ταφή, αν είχαν χρησιμοποιήσει το επίσημο κεντρικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων του νησιού. Αντ 'αυτού, με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι είναι σίγουροι ότι τα υλικά (που δεν θεωρούνται πλέον «απόβλητα») θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία.

Το έργο

Τα τελευταία δύο χρόνια, στην κοινότητα των Σινιών, μία από τις καλύτερες "πράσινες γωνιές" της Κέρκυρας λειτουργούσε σε εθελοντική βάση. Δεδομένης της κατάστασης με τη διαχείριση των αποβλήτων στο νησί και των επιπτώσεων στην καθημερινή ζωή, την οικονομία και τη φήμη του νησιού, είναι σημαντικό να βρούμε άμεσες λύσεις για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και την εκτροπή όσο το δυνατόν περισσότερων ανακυκλώσιμων υλικών και οργανικών αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής. Μέλη της κοινότητας δημιούργησαν τη SINPRAXI, μία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (SSCE), η οποία είχε την τύχη της δοθεί η χρήση ενός παλιού ελαιοτριβείου, που βρίσκεται στην καρδιά των Σινιών (Βορειοανατολική Κέρκυρα), από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σινιών. Ως τα πρόσφατα χρόνια, το ελαιοτριβείο λειτουργούσε από μια τοπική συνεταιριστική εταιρεία, αλλά οι αλλαγές στη δημογραφία και στις τάσεις απασχόλησης σήμαινε μείωση της ελαιοκαλλιέργειας, οπότε το ελαιοτριβείο έπαψε να λειτουργεί. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. SINPRAXI μίλησαν με το συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Σινιών για τις ιδέες τους για την ανακύκλωση της κοινότητας και η πρότασή τους έγινε δεκτή.

Έχοντας ως βασικά μέλη της ομάδας που διαχειρίστηκε με επιτυχία την τοπική "πράσινη γωνιά" για σχεδόν δύο χρόνια και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, η ομάδα ήταν έτοιμη να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, εξυπηρετώντας όχι μόνο την περιοχή των Σινιών, αλλά και μεγάλο μέρος της ΒΑ Κέρκυρας και εξασφάλισε συνεργασία με τον δήμο.

Σκοποί

Ο σκοπός του κοινοτικού εγχειρήματος στις Σινιές είναι να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ίδια καθώς και στις γειτονικές κοινότητες και τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας σε μια συνεχή προσπάθεια να ικανοποιήσει τις ανάγκες της περιοχής και να την ενισχύσει περαιτέρω όσον αφορά την ομορφιά, την καθαριότητα και τις τοπικές δυνατότητες. Κατά τη Φάση Α, ο σκοπός είναι απλώς να διατηρούνται οι κοινότητες καθαρές, να συλλέγονται όσο το δυνατόν περισσότερα ανακυκλώσιμα απόβλητα και να απομακρύνονται από τους χώρους υγειονομικής ταφής. Κατά τη Φάση Β (μετά το καλοκαίρι του 2020) η ομάδα θα προσπαθήσει να αυξήσει τις προσπάθειες και να ασχοληθεί και με άλλα στοιχεία της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποστηρίζουμε αυτό το έργο χρηματοδοτώντας και συμβουλεύοντας. Αν θέλετε να κάνετε συγκεκριμένη δωρεά για αυτό το υπέροχο έργο (σίγουρα χρειάζονται περισσότερα χρήματα), στείλτε μας email.